צווי הרחקה בישראל: מדוע יש קושי באכיפתם?

פרשת מותה של ליטל יעל מלניק מעלה שאלות קשות גם לגבי הליך הוצאת צווי הרחקה בישראל ואכיפתו. מעבר לעובדה שהמקרה הטראגי היה יכול להימנע באמצעות טיפול נכון של הרשויות בעניין, מציקה העובדה שנגד החשוד היה לכאורה צו הרחקה, שתפקידו, ובכן, להרחיקו מיעל. אם כן, מדוע זה לא קרה?


[פורסם בתאריך 6 באוקטובר, 2021]