מאבק הגירושים של שולי רנד

"השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת" כותב שולי רנד בשירו "אייכה", עשור לפני מאבק גירושים מכוער בינו לבין אשתו. הגירושים המתוקשרים של הרנדים העלו לכותרות את תופעת "סרבניות הגט".

אם בעבר רוב סרבני הגט היו גברים,
היום התהפכו היוצרות, ויש יותר נשים המסרבות לגט.

בתקופה שבה מעמד הנשים מתחזק ומוסד הידועים בציבור מקובל ונפוץ,
יש רק פיתרון אחד שיעצור את תופעת סרבנות הגט.

[פורסם בתאריך 10 בינואר, 2020]