מהו המעמד החוקי והמשפטי של הורה חורג בישראל?

על פי חוקי המדינה, רק ההורים הביולוגיים מוכרים רשמית מבחינה משפטית, אך מה בנוגע להורה חורג? האם מוקנות לו זכויות כלשהן מתוקף היותו דמות הורית עבור הילדים? 

עו"ד ארתור שני עם כל הפרטים, בתוכנית הרדיו "משפחה גרעינית" בגל"צ. האזינו: