צוואות וצוואות בחיים, לרבות צוואות מורכבות עם מנגנוני מינוי מנהל עיזבון ונאמנויות משפחתיות

משרדנו עורך צוואות וצוואות בחיים, אשר בהן אדם קובע מה יקרה במידה שיהיה בחיים אך לא יוכל לתפקד. למשל – מי יהיה האפוטרופוס שלו או של ילדיו וכדומה – לרבות צוואות מורכבות עם מנגנוני מינוי מנהל עזבון ונאמנויות משפחתיות