מי שבוגד לא ראוי למתנות

לאחרונה אישרר בית המשפט העליון פסיקה מסעירה של בית הדין הרבני: אישה שבגדה בבעלה לא תקבל חלק בדירתם המשותפת לאחר הגירושים. לאחר שמעמיקים בפרטים מגלים שהבעל הביא לנישואין מגרש וכסף לבנות בית על אותו מגרש – וגם הם יישארו על שמו ולא יהיה לגרושתו חלק בהם.

הנכסים שהבעל הביא לנישואים נקראים "נכסים חיצוניים לשיתוף הזוגי". כלומר – אלו הם נכסים של בן הזוג שהוא צבר לפני הנישואים, ובניגוד לנכסים שנצברו בנישואים – אין לבן או לבת הזוג שום חלק בהם. השאלה היא האם ראוי שבית הדין הרבני ישלול את הזכות לשיתוף נכסים חיצוניים בגלל בגידה? במילה אחת: כן. אדם שמתנהג בצורה לא מוסרית, לא ראוי למתנות. המאמר המלא והמפורט באתר כלכליסט.